❤❤❤❤❤❤❤❤ پــســتــــ ثــابــتـــ ❤❤❤❤❤❤❤❤
ســـلــــــامــدوســـتــــــ عـــزیــــــزمـــ

مـــــــــرســــــــی
 ازایـــــنــکــه دفــتــرشـــعـــرمــنـــومـــیـــخـــونـــی


اگـــــــــر تـــــمـــــایــــــــل بـــــه تــــبــــــادل لــــیــــنـــــکــ داشــــــــتــــــــی
مـــنـــو بـــا اســمـ

وبـــمـ لــیـــنــکــ کــــن و بـــهــمــ خـــبــر بـــده


لــــــطــــفــا نــظـــر خـــصــوصـــــی همـ نـــذاریــد
| سه شنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۰ | 16:30 | رویا
. . . !
چـــی دلنشیــ♥ــن ‌تر از اینکـــﮧ


مدام و بی ‌بهانــــﮧ صدایت کنم با علامت ِ سوال …؟


و تو ســـر ِ حوصلـــﮧ جــواب بدهــــ♥ـے جـــــــ♥♥ــــانـــمهر که می خواهـی بـاش؛
ایـــن عـادت مشـــتــرک انسـان هاســت,
تـــو نیــــز روزی , ســــــاعتـــــی , لحظــــه ای؛
احســـــــاس خواهـــــــی کرد کـــه هیــچکس دوســــتــت نــــدارد..

| چهارشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۲ | 16:46 | رویا
بـــــــدونـــــــــ تـــــــــــــو مـــــیـــــــــــمــــــیــــــــــرمـ . . . !

عاشق اونیم که:

می تونه منو بخندونه

وقتـــــی

نمی خوام

حتی

لبخند بزنم...


| یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲ | 16:8 | رویا
بـــا مـــنــــ بــــــــــــــاشـــــ . . . !
حســــــــ بودنت قشنگ تریـــ ـــ ــن حس دنیاست


تو ڪـﮧ باشی ..هر روز را .. نـــ ــــــ ــــ ـــــه!هر ثانیه را .. عشــ ♥ــ ــ ♥ـق است !!| یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲ | 16:5 | رویا
امـــــــانــــ از مـــــــــردمـــــــــ ایـــــــــــنــــ شـــــهــــــر . . . !

دَلــمــ گــِرفـتـ ـهـ اَز ایـטּ شَهـ ــر

 

 کــهـ آدَمــ هــآیــَشــ  هـَـمــچـ ــوטּ هــَوآیـــَشــ

 

 نآپآیدآرَنـ ــد ...

 

 گآهـ آنقـَ ــدر پآکـ کهـ باوَرَتــ نِمے شـَ ــوَد

 

 گآهـ آטּ چنـ ــاטּ آلودهـ کهـ

 

 نَفَسَــــــــتـ ـ ـ ــ ـ مے گیـ ــرد!!...

| یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲ | 15:12 | رویا
بـــــــــی تـــــــــو مــــیــــمـــــیــــــرمـــــ . . .
شــــــــیــــــشــــــــه دلــــــــ را شــکـــــســـــتــــــن


احــتــــــیــــــاجــــــــشــــــ ســــــنـــــــگــــــــ نـــیـــــــســـــــتــــــــ


ایــــــــنــــــ دلـــــــــــــ


بــــــــا نــــــگــــــــاهــــــــی ســـــــرد پـــــــرپــــــــر مــــــی شــــــودبـــــــاخــــــودمـــ عـــهــــــد بــــــســــــتــــــمـــــ


بــــــار دیــــــگــــــــــر کـــــه تـــــو را دیــــــدمـــــــ ...


بــــگــــویــــــمــــــ از تــــو دلــــگــــــیـــــــرمــــ ولـــــــی


بــــــــاز تـــــــــو را دیــــــدمـــ و گـــفـــتــــمــ : " بـــــی تـــــو مـــیــــــمــــــیــرمـــ"


| شنبه هجدهم شهریور ۱۳۹۱ | 22:43 | رویا
یـــکــــ دلـــ ســـیـــــرگـــریـــه مـــیـــخــواهــــمـ . . . درآغـــــــوشـــــ تـــــــو !در ايــــــــــــن شــــــهـــــــــر

صــــــــدای پــــــــــــای مــــــردمــــــی اســــتـــــــــ

كـــه تــو را مــيــبـــوســــنـــــــــد

طـــــنـــــــابـــــــــ دار تــــــــو را مــــيـــــــبـــــــافــــنـــد

مـــردمـــی كــــه صــــادقـــــانــــه دروغ مـــيـــگـــويـــنـــد

و خـــالـــصــــــانــــــه

بــــــه تــــــو خــــــــيـــــانــــــتـــــ مـــيــكــنــــنـــــد

در ايـــــن شـــهــــــر

هــــــــرچـــــــه تـــنـــهـــــاتــــر بــــــــاشـــی

پــــيـــــــروز تـــــــری


         کـــســی هــــســـتـــــــ آغـــوشـــــــش را

 
شــــــانــــــــه هــــایـــــش را

 
بـــــــه مـــــن قــــــــــرض بـــــــدهــــد !

تـــــا یــــــکــــ دلـــ ســیــــــر گــــریـــه کــنـــمـ؟!


 
بــــــدون هـــــیــــچ حـــــرفــــــــ

و ســـوالــــــــــ

و جــــــــوابـــــــــ

و دلــــــداری

و نـــــصــــــیـــــحــــــتــــــــی ؟

| دوشنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۱ | 23:39 | رویا
نــمــیـــتـــونـــمـــ فــرامــوشـــتــــ کــنــمـــ...شـــده بـــــعـــــضـــی وقــتــــا

دیــگــه دوســش نــداشــتـــه بــــــاشـــــی ؟!!!

 بـــــه خــــــودتـــــــ بـــگـــی

اصــلـــــا واســه چـــی دوســـش دارمـ ؟!!!

 مــگـــه کـــیــــه ؟؟؟

مــگــه واســمـ چــیــکـــار کـــرده ؟؟؟

 مــگـــه چــی داره کــه از هــمـــه بــهــتـر بــاشــه ؟؟؟

اصـــلـــا مــن کــه از اون خــیــلــی بــهــتــــرمـ ...

 بـــعـــد بــه ایـــن مــیــخــنـــدی

کــه اصــلـــا چــرا ایـــنــقـــد داری خــودتـــــ و اذیــتــــ مـــی کــنـــی ...

یــهــو یــه چـــی یــادتــــــ مـــیـــاد ...

یــه چــیــز خــیــلــی کـــــوچــیـکـــ ...

یــه خـــاطـــره ...

یــه حـــرفـــــ ...

یـــه لــبـــخــنــد ...

یـــه نــگـــاه ...

 و بــعــد هــمــیـــن ...

هــمــیــن کــافــیــه تـــا بــه خــودتـــ بــیــای

 و مــطــمــئـــن بــــشـــی نـــمــــی تـــــونـــــی فـــرامــوشـــش کــنـــی ....!!!
| جمعه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 20:21 | رویا


ساعتهای فلش زیباوفانتزی کد کج شدن تصویر